Nie da się ukryć, że problem zanieczyszczenia powietrza to sprawa, z którą muszą się borykać mieszkańcy Śląska oraz innych województw, w tym wielkich miast lub aglomeracji. Od wielu lat cierpimy z powodu stale przekraczających normę wskaźników, związków takich jak tlenek węgla (CO), dwutlenek azotu (NO2) czy pyłów zawieszonych (np. PM2.5).

Wpływ na to ma wiele czynników. Główni sprawcy, tzw. „smogu” to przede wszystkim zanieczyszczenia oraz spaliny, wytwarzane przez ludzi.Odpowiadają za to np. fabryki, spaliny samochodów czy palenie w piecu węglem/drewnem lub szkodliwymi odpadami. Można uznać, że najgorszy okres rozpoczyna się wraz z nastaniem chłodu i trwa do momentu pierwszych, wiosennych ciepłych nocy.
Naprzeciw temu zjawisku wychodzi Program Czyste Powietrze. Kogo on dotyczy, kto może z niego skorzystać? Jaki jest jego cel?

program czyste powietrze warunki

Zanieczyszczenie powietrza – powody

Jednym z głównych i najważniejszych powodów problemu smogu w Polsce jest tak zwana „niska emisja”. W skrócie, jest to uwalnianie do atmosfery szkodliwych substancji m. in. z kominów domów jednorodzinnych.

Okazuje się jednak, że sama wymiana źródła ogrzewania nie jest wystarczająca. Bez odpowiedniej izolacji domu ciepło może szybko przenikać na zewnątrz. Faktem jest, że znaczna większość domów w Polsce została zbudowana w czasach, kiedy nie stosowano skutecznej izolacji cieplnej. W skrócie, prowadzi to do dużych strat cieplnych i marnowania energii. Taki stan przyczynia się również do wyższych rachunków za ogrzewanie. Dlatego tak ważna jest termomodernizacja domów, która dodatkowo wpłynie na oszczędności w zapotrzebowaniu na ogrzewanie. podsumowując, nieodpowiednia termoizolacja domów i zanieczyszczenie powietrza w okresie jesienno-zimowym idą w parze.

Program czyste powietrze – cel

Głównym celem Programu Czyste Powietrze jest jak największe ograniczenie emisji bardzo szkodliwych substancji do atmosfery, które powstają w skutek ogrzewania domów jednorodzinnych. Ponadto, ogrzewanie to odbywa się przy wykorzystaniu przestarzałych źródeł ciepła oraz paliw niskiej jakości.

Co można zyskać?

Program Czyste Powietrze oferuje m.in. dofinansowanie do wymiany przestarzałych oraz nieefektywnych źródeł ciepła na nowoczesne oraz spełniające najwyższe normy. Oprócz tego, program oferuje przeprowadzania odpowiednich prac termoizolacyjnych budynku.

Warto podkreślić, że odpowiednie ocieplenie budynku oraz oraz wymiana okien mogą zmniejszyć wydatki na ogrzewanie nawet o 40%.
Podsumowując, Program Czyste Powietrze przewiduje dofinansowanie m.in. na:
-wymiany starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwo stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła spełniających wymagania Programu;
-docieplenie budynku;
-wymianę okien i drzwi;
-wymiany starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwo stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła spełniających wymagania Programu;
-instalację odnawialnych źródeł energii (np. kolektorów słonecznych).

Do kogo skierowany jest program?

Adresatami programu są przede wszystkim właściciele lub współwłaściciele budynków mieszkalnych. Oprócz tego, programowi podlegają „lokale mieszkalne z wyodrębnioną księgą wieczystą oraz osoby, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego, a budynek nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania.”

Warunki podstawowe , forma i wysokość dofinansowania

Warunki podstawowe:

„Dla budynków istniejących: wymiana starego pieca/kotła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła spełniające wymagania Programu.”
„Dla budynków budowanych: zakup i montaż nowego źródła ciepła spełniającego wymagania Programu.”

Mamy dwie formy dofinansowania Programu Czyste Powietrze. Są to: pożyczka oraz dotacja.

Biorąc udział w programie, możemy uzyskać zwrot części poniesionych kosztów. Oprócz tego, maksymalny możliwy koszt, od którego liczone jest dofinansowanie to 53 tys. zł, a minimalny koszt to 7 tys. zł. Ważne jest również to, że wielkość dofinansowania jest zależna od wysokości miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy.