Pełnomocnictwo szczególne

//Pełnomocnictwo szczególne
Pełnomocnictwo szczególne 2018-04-03T09:53:57+00:00

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA SZCZEGÓLNEGO

24.04.2018 ZWERYFIKOWANO: ZGODNE Z AKTUALNYM STANEM PRAWNYM

Czym jest pełnomocnictwo szczególne?

Pełnomocnictwo szczególne to jeden z trzech rodzajów pełnomocnictwa, wyszczególnionych na mocy przepisów Kodeksu cywilnego (dalej: k.c.). Pełnomocnictwo szczególne obejmuje umocowanie pełnomocnika do wykonania konkretnej czynności prawnej, określonej przez mocodawcę.

pełnomocnictwo szczególne

W treści pełnomocnictwa powinna zostać oznaczona konkretna czynność prawna, której pełnomocnik winien dokonać. Co do zasady nie istnieją ograniczenia w ilości czynności, co do których możemy upoważnić pełnomocnika, natomiast umocowanie do każdej z nich musi zostać oznaczone w sposób konkretny.

Określenie czynności w sposób zbyt ogólny lub też w sposób rodzajowy powodować będzie, że będziemy mieli do czynienia z innym rodzajem pełnomocnictwa, dlatego tak ważne jest – w przypadku pełnomocnictwa szczególnego – określenie konkretnej czynności prawnej.

Forma pełnomocnictwa szczególnego

Pełnomocnictwo szczególne co do zasady może zostać udzielone w dowolnej formie. Nie mniej z przyczyn dowodowych zaleca się, aby każdy rodzaj pełnomocnictwa udzielany był w formie pisemnej.

Ważnym aspektem zachowania prawidłowej formy pełnomocnictwa są odstępstwa od normy, które na mocy art. 99 §1 k.c. powodują, że jeżeli do ważności czynności prawnej potrzebna jest szczególna forma, pełnomocnictwo do dokonania tej czynności powinno być udzielone w tej samej formie.

Doskonałym, a jednocześnie praktycznym przykładem i rozwinięciem powyżej normy jest art. 158 k.c., z którego treści dowiadujemy się, że dla umów zobowiązujących do przeniesienia własności nieruchomości i umów przenoszących własność nieruchomości wymagane jest zachowanie formy aktu notarialnego. W takim przypadku pełnomocnictwo także wymagać będzie zachowania formy aktu notarialnego.

Jak odwołać pełnomocnictwo szczególne?

Pełnomocnictwo szczególne co do zasady może zostać odwołane w każdym czasie, z zastrzeżeniem warunku, kiedy mocodawca zrzekłby się odwołania pełnomocnictwa z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa. Umocowanie wygasa również z chwilą śmierci pełnomocnika lub mocodawcy.

Na mocy art. 102 k.c. po wygaśnięciu umocowania pełnomocnik obowiązany jest zwrócić mocodawcy dokument pełnomocnictwa.

DOKONUJĄC ZAKUPU OTRZYMASZ

  • Otrzymujesz: plik .docx (edytowalny), plik .pdf (wzór)

  • Gwarancję zgodności z aktualnym stanem prawnym

  • Natychmiastową realizację zamówienia

  • Nielimitowane wsparcie Biura Obsługi Klienta przy wypełnieniu pełnomocnictwa

SKORZYSTAJ Z POMOCY BIURA OBSŁUGI KLIENTÓW

DO POBRANIA – PŁATNOŚĆ NATYCHMIASTOWA

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA SZCZEGÓLNEGO

ZGODNE Z AKTUALNYM STANEM PRAWNYM | SPORZĄDZONE PRZEZ PROFESJONALISTĘ
Koszt: Kod:
Wprowadź swój adres e-mail, aby dokonać zakupu:
KUP TERAZ

Dokonując zamówienia potwierdzasz zapoznanie się z regulaminem serwisu RadcaPrawa.pl.

RadcaPrawa.pl - przekaż informację znajomym
Pełnomocnictwo szczególne
5 (100%) 4 votes

Dokument został zakupiony