Pełnomocnictwo procesowe dla osoby najbliższej

//Pełnomocnictwo procesowe dla osoby najbliższej
Pełnomocnictwo procesowe dla osoby najbliższej 2018-04-03T12:30:10+00:00

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA PROCESOWEGO DLA OSOBY NAJBLIŻSZEJ

24.04.2018 ZWERYFIKOWANO: ZGODNE Z AKTUALNYM STANEM PRAWNYM

Czym jest pełnomocnictwo procesowe dla osoby najbliższej?

Pełnomocnictwo procesowe dla osoby najbliższej jest jednym z rodzajów pełnomocnictwa procesowego, udzielanego na podstawie art. 87 §1 Kodeksu postępowania cywilnego (dalej k.p.c.). Pełnomocnictwo procesowe dla osoby najbliższej upoważnia do występowania w roli pełnomocnika w postępowaniu prowadzonym przed sądem osoby z najbliższej rodziny, wymienione w Kodeksie postępowania cywilnego.

pełnomocnictwo procesowe dla osoby najbliższej

Do grona osób mogących przyjąć pełnomocnictwo procesowe dla osoby najbliższej zalicza się:

  • małżonka;
  • rodzeństwo;
  • zstępni strony (dzieci, wnukowie, prawnukowie);
  • wstępni strony (rodzice, dziadkowie);
  • osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia.

Pełnomocnik w postępowaniu sądowym

Zgodnie z informacjami przedłożonymi w zakresie pełnomocnictwa procesowego, pełnomocnik umocowany przez mocodawcę na podstawie pełnomocnictwa procesowego dla osoby najbliższej posiada tożsame uprawnienia, jak każdy inny pełnomocnik reprezentujący stronę przed sądem.

Ważnym aspektem udzielenia pełnomocnictwa procesowego dla osoby najbliższej jest przedstawienie w treści dokumentu stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa.

DOKONUJĄC ZAKUPU OTRZYMASZ

  • Otrzymujesz: plik .docx (edytowalny), plik .pdf (wzór)

  • Gwarancję zgodności z aktualnym stanem prawnym

  • Natychmiastową realizację zamówienia

  • Nielimitowane wsparcie Biura Obsługi Klienta przy wypełnieniu pełnomocnictwa

SKORZYSTAJ Z POMOCY BIURA OBSŁUGI KLIENTÓW

DO POBRANIA – PŁATNOŚĆ NATYCHMIASTOWA

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA PROCESOWEGO DLA OSOBY NAJBLIŻSZEJ

ZGODNE Z AKTUALNYM STANEM PRAWNYM | SPORZĄDZONE PRZEZ PROFESJONALISTĘ
Koszt: Kod:
Wprowadź swój adres e-mail, aby dokonać zakupu:
KUP TERAZ

Dokonując zamówienia potwierdzasz zapoznanie się z regulaminem serwisu RadcaPrawa.pl.

RadcaPrawa.pl - przekaż informację znajomym
Pełnomocnictwo procesowe dla osoby najbliższej
5 (100%) 7 votes

Dokument został zakupiony