Pełnomocnictwo ogólne

//Pełnomocnictwo ogólne
Pełnomocnictwo ogólne 2018-04-03T09:58:02+00:00

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA OGÓLNEGO

24.04.2018 ZWERYFIKOWANO: ZGODNE Z AKTUALNYM STANEM PRAWNYM

Czym jest pełnomocnictwo ogólne?

Pełnomocnictwo ogólne stanowi szczególną formę oświadczenia woli mocodawcy (osoby udzielającej pełnomocnictwo) poprzez wydanie upoważnienia innej osobie do wykonywania w jej imieniu czynności prawnych. Zakres pełnomocnictwa, czyli upoważnienie obligatoryjnie winno zostać opisane w treści pełnomocnictwa.

pełnomocnictwo ogólne

W sposób ogólny można przyjąć, że udzielenie pełnomocnictwa oznacza wyrażenie zgody i upoważnienie przez mocodawcę do reprezentowania lub zastępowania jego osoby przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo ogólne powinno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie, jednocześnie pełnomocnictwo może być w każdym czasie odwołane. Co do zasady pełnomocnictwo wygasa również, z chwilą śmierci mocodawcy lub pełnomocnika.

Ważnym aspektem pełnomocnictwa jest okres jego obowiązywania. Pełnomocnictwo może zostać sporządzone na czas oznaczony albo nieoznaczony. Pełnomocnik może również ustanowić dla mocodawcy innych pełnomocników, z zastrzeżeniem, że udzielenie pełnomocnictwa dalszego (substytucji) wymaga, aby uprawnienie to wynikało z treści pełnomocnictwa pierwotnego.

Podstawa prawna udzielenia pełnomocnictwa ogólnego

Podstawowym aktem prawnym, który stanowi źródło wiedzy w zakresie udzielania pełnomocnictw jest Kodeks cywilny. Wszelkie inne akty prawne, w których poruszone zostały kwestie udzielania pełnomocnictw ogólnych odnoszą się do zapisów kodeksu.

Przepisami, które omawiają zagadnienie pełnomocnictwa na gruncie prawa cywilnego są artykuły: 98 – 109 k.c.

Inne rodzaje pełnomocnictw

Wybór rodzaju pełnomocnictwa jest kluczową kwestią, aby nadać stosowne uprawnienia (upoważnienia) dla pełnomocnika osoby dającej pełnomocnictwo. Należy wyróżnić trzy rodzaje pełnomocnictw: pełnomocnictwo ogólne, pełnomocnictwo szczególne i pełnomocnictwo rodzajowe. Oprócz w/w w polskim obrządku prawnym pojawiają się pełnomocnictwa procesowe.

W skrócie można określić, że pełnomocnictwo ogólne nadaje umocowanie do zwykłego zarządu – tj. reprezentowania lub zastępowania osoby dającej pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo takie najczęściej upoważnia do występowania przed różnego rodzaju instytucjami, organami, przedsiębiorstwami. Pełnomocnictwo szczególne nadawca jest w celu wykonania konkretnie zdefiniowanej czynności. Czynność ta powinna zostać możliwie dokładnie opisana w treści pełnomocnictwa. Przykładem pełnomocnictwa szczególnego może być np.: pełnomocnictwo do sprzedaży samochodu. Ostatnim z omawianych pełnomocnictw jest pełnomocnictwo rodzajowe – stosowane najczęściej w przypadku przedsiębiorców, określa umocowanie do wykonywanie pewnych określonych rodzajów czynności – np.: zawierania lub wypowiadania umów o pracę.

DOKONUJĄC ZAKUPU OTRZYMASZ

  • Otrzymujesz: plik .docx (edytowalny), plik .pdf (wzór)

  • Gwarancję zgodności z aktualnym stanem prawnym

  • Natychmiastową realizację zamówienia

  • Nielimitowane wsparcie Biura Obsługi Klienta przy wypełnieniu pełnomocnictwa

SKORZYSTAJ Z POMOCY BIURA OBSŁUGI KLIENTÓW

DO POBRANIA – PŁATNOŚĆ NATYCHMIASTOWA

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA OGÓLNEGO

ZGODNE Z AKTUALNYM STANEM PRAWNYM | SPORZĄDZONE PRZEZ PROFESJONALISTĘ
Koszt: Kod:
Wprowadź swój adres e-mail, aby dokonać zakupu:
KUP TERAZ

Dokonując zamówienia potwierdzasz zapoznanie się z regulaminem serwisu RadcaPrawa.pl.

RadcaPrawa.pl - przekaż informację znajomym
Pełnomocnictwo ogólne
5 (100%) 5 votes

Dokument został zakupiony