Pełnomocnictwo dalsze

//Pełnomocnictwo dalsze
Pełnomocnictwo dalsze 2018-04-03T12:34:11+00:00

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA DALSZEGO

24.04.2018 ZWERYFIKOWANO: ZGODNE Z AKTUALNYM STANEM PRAWNYM

Czym jest pełnomocnictwo dalsze?

Pełnomocnictwo dalsze, zwane również pełnomocnictwem substytucyjnym (zwane w prawie przeniesieniem pełnomocnictwa na inną osobę) jest umocowaniem do reprezentowania strony, natomiast umocowanie do czynności wynika z pełnomocnictwa udzielonego przez istniejącego pełnomocnika strony.

pełnomocnictwo dalsze

Zasadą jest, że możliwość udzielenia pełnomocnictwa dalszego przez pełnomocnika reprezentującego stronę musi wynikać z pełnomocnictwa głównego (pełnomocnictwa ogólnego, pełnomocnictwa szczególnego, pełnomocnictwa rodzajowego albo prokury). W innym przypadku udzielenie pełnomocnictwa dalszego jest niedopuszczalne.

Konsekwencje udzielenia pełnomocnictwa dalszego

Pełnomocnik może udzielić substytucji wyłącznie w sytuacji, kiedy jest do tego upoważniony. Upoważnienie to może wynikać z treści udzielonego pełnomocnictwa głównego, z mocy ustawy, ze stronniku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa.

Co do zasady czynności podjęte przez pełnomocnika dalszego wiążą mocodawcę.

art. 106 Kodeksu cywilnego (dalej k.c.)

Pełnomocnik może ustanowić dla mocodawcy innych pełnomocników tylko wtedy, gdy umocowanie takie wynika z treści pełnomocnictwa, z ustawy lub ze stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa.

DOKONUJĄC ZAKUPU OTRZYMASZ

  • Otrzymujesz: plik .docx (edytowalny), plik .pdf (wzór)

  • Gwarancję zgodności z aktualnym stanem prawnym

  • Natychmiastową realizację zamówienia

  • Nielimitowane wsparcie Biura Obsługi Klienta przy wypełnieniu pełnomocnictwa

SKORZYSTAJ Z POMOCY BIURA OBSŁUGI KLIENTÓW

DO POBRANIA – PŁATNOŚĆ NATYCHMIASTOWA

KUP TERAZ

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA DALSZEGO

ZGODNE Z AKTUALNYM STANEM PRAWNYM | SPORZĄDZONE PRZEZ PROFESJONALISTĘ
Koszt: Kod:
Wprowadź swój adres e-mail, aby dokonać zakupu:
KUP TERAZ

Dokonując zamówienia potwierdzasz zapoznanie się z regulaminem serwisu RadcaPrawa.pl.

RadcaPrawa.pl - przekaż informację znajomym
Pełnomocnictwo dalsze
5 (100%) 5 votes

Dokument został zakupiony