Pełnomocnictwo ogólne

//Pełnomocnictwo ogólne
Pełnomocnictwo ogólne 2018-03-15T11:14:53+00:00

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA OGÓLNEGO

ZWERYFIKOWANO: ZGODNE Z AKTUALNYM STANEM PRAWNYM

Czym jest pełnomocnictwo ogólne?

Pełnomocnictwo ogólne stanowi szczególną formę oświadczenia woli mocodawcy (osoby udzielającej pełnomocnictwo) poprzez wydanie upoważnienia innej osobie do wykonywania w jej imieniu czynności prawnych. Zakres pełnomocnictwa, czyli upoważnienie obligatoryjnie winno zostać opisane w treści pełnomocnictwa.

W sposób ogólny można przyjąć, że udzielenie pełnomocnictwa oznacza wyrażenie zgody i upoważnienie przez mocodawcę do reprezentowania lub zastępowania jego osoby przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo ogólne powinno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie, jednocześnie pełnomocnictwo może być w każdym czasie odwołane. Co do zasady pełnomocnictwo wygasa również, z chwilą śmierci mocodawcy lub pełnomocnika.

Ważnym aspektem pełnomocnictwa jest okres jego obowiązywania. Pełnomocnictwo może zostać sporządzone na czas oznaczony albo nieoznaczony. Pełnomocnik może również ustanowić dla mocodawcy innych pełnomocników, z zastrzeżeniem, że udzielenie pełnomocnictwa dalszego (substytucji) wymaga, aby uprawnienie to wynikało z treści pełnomocnictwa pierwotnego.

Podstawa prawna udzielenia pełnomocnictwa ogólnego

Podstawowym aktem prawnym, który stanowi źródło wiedzy w zakresie udzielania pełnomocnictw jest kodeks cywilny. Wszelkie inne akty prawne, w których poruszone zostały kwestie udzielania pełnomocnictw ogólnych odnoszą się do zapisów kodeksu.

Przepisami, które omawiają zagadnienie pełnomocnictwa na gruncie prawa cywilnego są artykuły: 98 – 109 k.c.

Inne rodzaje pełnomocnictw

Wybór rodzaju pełnomocnictwa jest kluczową kwestią, aby nadać stosowne uprawnienia (upoważnienia) dla pełnomocnika osoby dającej pełnomocnictwo. Należy wyróżnić trzy rodzaje pełnomocnictw: pełnomocnictwo ogólne, pełnomocnictwo szczególne i pełnomocnictwo rodzajowe. Oprócz w/w w polskim obrządku prawnym pojawiają się pełnomocnictwa procesowe.

W skrócie można określić, że pełnomocnictwo ogólne nadaje umocowanie do zwykłego zarządu – tj. reprezentowania lub zastępowania osoby dającej pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo takie najczęściej upoważnia do występowania przed różnego rodzaju instytucjami, organami, przedsiębiorstwami. Pełnomocnictwo szczególne nadawca jest w celu wykonania konkretnie zdefiniowanej czynności. Czynność ta powinna zostać możliwie dokładnie opisana w treści pełnomocnictwa. Przykładem pełnomocnictwa szczególnego może być np.: pełnomocnictwo do sprzedaży samochodu. Ostatnim z omawianych pełnomocnictw jest pełnomocnictwo rodzajowe – stosowane najczęściej w przypadku przedsiębiorców, określa umocowanie do wykonywanie pewnych określonych rodzajów czynności – np.: zawierania lub wypowiadania umów o pracę.

DOKONUJĄC ZAKUPU OTRZYMASZ

  • Otrzymujesz: plik .docx (edytowalny), plik .pdf (wzór)

  • Gwarancję zgodności z aktualnym stanem prawnym

  • Natychmiastowa realizacja zamówienia

  • Nielimitowane wsparcie Biura Obsługi Klienta przy wypełnieniu pełnomocnictwa

SKORZYSTAJ Z POMOCY BIURA OBSŁUGI KLIENTÓW

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA OGÓLNEGO

ZGODNE Z AKTUALNYM STANEM PRAWNYM | SPORZĄDZONE PRZEZ PROFESJONALISTĘ
Koszt: Kod:
Wprowadź swój adres e-mail, aby dokonać zakupu:
KUP TERAZ

Dokonując zamówienia potwierdzasz zapoznanie się z regulaminem serwisu RadcaPrawa.pl.

TELEFONICZNA KONSULTACJA PRAWNA

Konsultacja telefoniczna z adwokatem lub radcą prawnym jest znakomitym rozwiązaniem dla osób, które potrzebują profesjonalnego doradztwa przez specjalistę z konkretnej gałęzi prawa, a jednocześnie nie wykazują potrzeby szczegółowej analizy prawnej lub dodatkowej analizy dokumentów. Rozwiązanie to jest najlepsze dla osób, które posiadają pojedyncze pytania.

Aby przeprowadzić telefoniczną konsultację prawną należy dokonać zakupu odpowiedniego produktu w serwisie RadcaPrawa.pl. Płatność dokonywana jest automatycznym przelewem bankowym. Rozwiązanie to pozwala przyśpieszyć proces oraz eliminuje konieczność wprowadzania danych przez Klienta. Środki księgowane są natychmiast, dlatego możemy niemal od razu udzielić porady prawnej. Następnym krokiem jest wypełnienie formularza, podając: imię i nazwisko, telefon kontaktowy, wybrać temat rozmowy oraz wskazać proponowaną godzinę kontaktu. Zamówienie porady zajmuje ok. 40 sekund.

RadcaPrawa.pl - przekaż informację znajomym
Pełnomocnictwo ogólne
5 (100%) 4 votes