Nowy rok zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nim szykują się spore zmiany w temacie nowych składek ZUS. Jakie stawki będą obowiązywać przedsiębiorców w nowym roku? Ile pieniędzy będzie musiał odprowadzać każda osoba posiadająca działalność gospodarczą?

Jesteś właścicielem małej, średniej czy dużej firmy? Jeśli do tej pory nie przeanalizowałeś/aś nadchodzących zmian, ten artykuł rozwieje wszelkie wątpliwości oraz podsumuje najważniejsze zmiany.

nowe składki ZUS

Nowe składki ZUS – ile zapłacą przedsiębiorcy w 2020 roku?

Każdy przedsiębiorca wie, że regularne opłacanie składek to comiesięczny, przykry obowiązek. Jednak, pieniądze te stanowią podstawowe źródło przychodu Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z którego jak wiemy, finansowane są wypłaty świadczeń. Warto pamiętać, że podstawą prawną, regulującą sposób wypłacania i wielkość świadczeń, jest ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13 października 1998 roku.

Wzrost wynagrodzenia miesięcznego w 2020 roku

Niedawno, rząd przyjął założenia do projektu budżetu na nadchodzący rok. Z dokumentu ministerstwa finansów wynika, że od stycznia 2020 roku będzie wzrastać wynagrodzenie miesięczne pracowników. Prognozowana średnia wypłata w naszym kraju w 2020 roku ma wynieść 5227 zł (obecnie 4765 zł).

Podstawę wymiaru składek ma stanowić 60% tej kwoty, czyli 3136,20 zł. Co to oznacza dla przedsiębiorców? W skrócie- ponowny wzrost składek ZUS.

Minimalne składki ZUS dla przedsiębiorców na rok 2020

-składka emerytalna – 612,19 zł (wzrost o 54,11 zł w porównaniu z rokiem 2019 r.);
-rentowa – 250,90 zł (wzrost o 22,18 zł);
-chorobowa – 76,84 zł (wzrost o 6,79 zł);
-wypadkowa – 52,37 zł (wzrost o 4,62 zł);
-na Fundusz Pracy – 76,84 zł (wzrost o 6,79 zł).

Podsumowując, pełne składki ZUS na 2020 rok (bez zdrowotnej) wyniosą 1069,14 zł. Jest to wzrost o 94,49 zł (czyli o 9,7%).

Na chwilę obecną, nie jest znana wysokość nowej składki zdrowotnej (jest ona liczona oddzielnie). Jej wartość zależy od wskaźnika, którego wartość zostanie opublikowana w styczniu przyszłego roku. Jednak z prognoz ekspertów wynika, ze w 2020 roku może ona wzrosnąć do poziomu blisko 375 zł.

Kto może liczyć na ulgę?

Jak się okazuje, nie każdy przedsiębiorca będzie musiał płacić pełne składki ZUS. Na ulgi mogą liczyć:

-przedsiębiorstwa zarabiające mniej niż 63 tys. zł (korzystające z programu „mały ZUS”)
-nowi przedsiębiorcy, którzy opłacają tzw. preferencyjny ZUS (ich składki ZUS wynoszą 555,89 zł z dobrowolną składką chorobową lub 539,35 zł bez niej)

 

kodeks pracy 2020

 

Sprawdź również nasz artykuł o zmianach w kodeksie pracy w 2020 roku https://radcaprawa.pl/nowy-kodeks-pracy-2020/

 

Zwykłe składki ubezpieczeniowe

Zwykłe składki ubezpieczeniowe będą płacili przedsiębiorcy, którzy nie mogą skorzystać m.in. z półrocznej ulgi na start w ZUS, dwuletniej ulgi ZUS dla nowych firm oraz ryczałtowego ZUS (który jest uzależniony od przychodu).
W głównej mierze, nowe składki ZUS dotyczą osób, które prowadzą działalność pozarolniczą. To znaczy:

-osoby, które prowadzą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, niewymienione w punkcie I;
-twórcy i artyści;
-osoby, które prowadzą działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a także osoby prowadzące działalność w zakresie wolnego zawodu, z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,
-wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnicy spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej;
-osoby, które prowadzą publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty.

Nowe składki ZUS – terminy płatności

Jeśli chodzi o terminy płatności składek ZUS w 2020 roku, jak również przesyłanie deklaracji rozliczeniowej (ZUS RDA) lub imiennych raportów miesięcznych (ZUS RCA, ZUS RZA, ZUS RSA) wyglądają one następująco:

do 5 dnia następnego miesiąca – jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe;
10 dnia następnego miesiąca – osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie;
15 dnia następnego miesiąca – pozostali płatnicy.

Musimy jednak pamiętać, że jeżeli koniec tego terminu przypada w święto (dzień ustawowo wolny od pracy), sobotę lub niedzielę, to za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień roboczy.

Tak mniej więcej wyglądają zmiany, jakie nadejdą w styczniu. Nowe składki ZUS to pewnik, który nie ominie prawie żadnego przedsiębiorcy.