Instrukcja obsługi radaru UltraLyte LTI

Instrukcja obsługi radaru UltraLyte LTI 20-20

Poniżej umieszczamy instrukcję obsługi laserowego przyrządu do pomiaru prędkości UltraLyte LTI 20-20. Urządzenie jest jednym z kilku modeli, dostępnych na wyposażeniu Policji. Co ważne, instrukcja opisuje zasady funkcjonowania oraz sposób wykorzystania urządzenia przez funkcjonariusza dokonującego pomiar. Niestety, w wielu aspektach dokument nie zawiera szczegółowych wyjaśnień, natomiast z samej treści możemy wywnioskować kilka norm (zasad), które powinny zostać spełnione dla prawidłowego funkcjonowania urządzenia oraz otrzymania pomiaru niebudzącego wątpliwości.

Specyfikacja UltraLyte LTI:
ciężar: 1,59 kg;
rozmiar:  21 x 7 x 28 cm;
budowa: obudowa aluminiowa, tłoczona;
zasilanie: 2 baterie (lub akumulatorki) typu C;
czas akwizycji: tryb prędkości 0.3 sek., tryb odległości 0.4 sek.;
dokładność pomiaru: +/- 2 km/h;
dokładność zakresu: tryb prędkości +/- 15 cm, tryb odległości +/- 5 cm;
zasięg celu: tryb prędkości 15 m – 1 km, tryb odległości: 0m – 1 km;
zakres temperatury: -30 stopni C do 60 stopni C;

Należy zwrócić uwagę na błędy w instrukcji radaru UltraLyte LTI odkryte oraz udostępnione przez jednego ze specjalistów RadcaPrawa.pl. W dziale podstawowy pomiar prędkości, a następnie pomiar prędkości z odchyleniem kątowym – efekt kosinusowy (strona 23 instrukcji) została przedstawiona tabela zawierająca dane niezgodne ze stanem faktycznym oraz zasadą funkcjonowania urządzenia. Co ważne, efekt kosinusowy występuje przy większości dokonywanych pomiarów.

W następstwie zgłoszenia uwag do producenta urządzenia radarowego serwis RadcaPrawa.pl otrzymał komentarz następującej treści:

Tabela zawiera błąd. Wartości podane w “Prędkość zmierzona [km/h]” nie zostały przeliczone z mph na km/h. Poniżej znajdzie Pan poprawną tabelę.
Producent zaleca, aby operator nie oddalał się od drogi więcej niż 1 metr na każde 10m do mierzonego pojazdu. Czyli, jeżeli operator wykonuje pomiar pojazdu z odległości 100m, to nie powinien odchodzić od drogi dalej niż 10m itd. Efekt kosinusowy, zawsze działa na korzyść kierującego.

Poniżej przedstawiamy tabelę, która zawiera prawidłowe wskazania w zakresie wystąpienia efektu kosinusowego.

tabela efekt kosinusowy ultralyte lti

RadcaPrawa.pl - przekaż informację znajomym
Instrukcja obsługi radaru UltraLyte LTI
5 (100%) 13 votes

3 komentarze

 1. Denis Szczodry
  Julia Kaczmarska 15 października 2017 at 18:27 - Reply

  Baardzo dziękuję!!! 🙂

 2. Denis Szczodry
  Marek Jarocki 16 grudnia 2017 at 19:15 - Reply

  to ja mam ciekawostkę o tym radarze :

  Urządzenie laserowe , którym wg. specyfikacji posiada następujące parametry techniczne :
  dokładność
  pomiaru: +/- 2 km/h;

  Podnieść należy, że wymagania dotyczące takich urządzeń reguluje Rozporządzenie z dnia 6 marca 2014 r.
  Ministra Gospodarki w sprawie wymagań którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości.

  § 5 ust. 1 Rozporządzenia wskazuje iż konstrukcja i wykonanie przyrządu powinien zapewniać wskazanie pojazdu ,którego prędkość została zmierzona. Jak wskazuje się powszechnie zarówno w doktrynie jak i judykaturze ( przykładowo wyrok SO w Zamościu z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie II Ko 779 /13) chodzi o wskazanie przez przyrząd i jego konstrukcje pojazdu, którego prędkość zweryfikowano. Urządzenie nie posiada takiej cechy.

  § 5 ust. 3 Rozporządzenia nakazuje aby niedopuszczalne było uzyskanie wyniku pomiaru w sytuacji gdy nie spełniono wymagania określonego w § 5 ust. 1 Rozporządzenia. Rodzi się oczywiste pytanie w jaki sposób warunek ten został spełniony jeśli urządzenie rejestruje pomiar bez wskazania przez urządzenie którego pojazdu prędkość zweryfikowano.

  Co jednak najistotniejsze to fakt iż
  § 15 Rozporządzenia wskazuje iż błąd pomiaru urządzenia może wynosić co najwyżej 0,02 % wartości pomiaru. Tymczasem z instrukcji obsługi wynika iż błąd urządzenia pomiarowego może wynieść +2 km błędu pomiaru. Przy przykładowej prędkości poruszania się – najczęściej 70 km/h – błąd ten wynosi więc 0,02739 % wartości pomiaru a więc przekracza pułap dopuszczony prawem. Błąd pomiaru urządzenia jest wiec wyższy niż dopuszczalny wg.normy wskazanej w Rozporządzeniu.

  Oparcie zarzutu na pomiarze dokonanym urządzeniem nie spełniającym kryteriów Rozporządzenia jest działaniem nielegalnym, a uzyskany w ten sposób dowód jest dowodem uzyskany z naruszeniem
  prawa.

  • Denis Szczodry
   InterLaw 18 grudnia 2017 at 14:49 - Reply

   Witaj Marku! Dobry trop oraz zaangażowanie godne pochwały! Dzięki za podesłane informacje, teraz krótki komentarz:

   Rozporządzenie na które się powołałeś stawia wymagania raczej za wzór lub przykład, urządzenia, które powinno zostać dopuszczone do realizacji zadań pomiaru. Dlaczego za przykład? Otóż dlatego, że w większości wymagań ustawodawca posługuje się terminem “powinno”. W ocenie całego tekstu aktu, ten zwrot występuje w sposób fakultatywny, tzn. należy go odczytywać jako “może, ale nie musi”. Można również posłużyć się definicją PWN: «jest wskazane, żeby jakaś osoba, rzecz lub jakieś wydarzenie spełniały określone warunki, np. Zupa powinna być gorąca.»

   Prawdą jest, że można dowodzić niewłaściwego działania urządzenia w skutek wystąpienia zewnętrznych, dodatkowych przesłanek, jak np: wystąpienie dużej ilości pojazdów na drodze oraz wątpliwy pomiar dokonany w takich warunkach, przy użyciu UltraLyte LTI.

   par. 5 ust. 3 również stanowi instrukcję zachowania samego urządzenia, aniżeli wartości użytecznej pomiaru. Ponownie zderzamy się ze sformułowaniem “nie powinien” – przepis ten odnosi się do wskazania pomiaru, nie do jego wykorzystania.

   par. 15 odnosi się wyłącznie do urządzeń bezobsługowych, a radar UltraLyte LTI takim nie jest. Zobacz: par. 1 ust. 2, a następnie par. 15 w/w rozporządzenia.

   Nie mniej, warto zapoznać się z rozporządzeniem, warto znać swoje prawa i obowiązki, jakie stoją na przedstawicielach organów władzy publicznej. Dzięki wielkie za podesłane informacje! 🙂

Twój komentarz

20 + 15 =

RadcaPrawa.pl korzysta z plików cookies w celu realizacji usług: statystycznych, społecznościowych, funkcjonalnych. Informujemy, że przeglądając serwis internetowy wyrażasz zgodę na przechowywanie w Twoim urządzeniu końcowym plików cookies. Szczegółowe informacje umieściliśmy w Polityce Prywatności i Bezpieczeństwa. AKCEPTUJĘ