Porada prawna jest przesyłana Klientowi na jego adres e-mail. Porada prawna jest udzielana na papierze firmowym, oznaczona logotypem RadcaPrawa.pl, pytaniem oraz szczegółową odpowiedzią lub analizą. Na dokumencie oznaczone będą obowiązujące przepisy prawne, na podstawie których została sporządzona porada prawna oraz podpis prawnika lub radcy prawnego.

Opinia