W zależności od podjętej sprawy oraz jej skomplikowania prawnicy podejmą stosowne kroki, jednakże tylko i wyłącznie za zgodą Klienta. Standardowe prowadzenie czynności w sprawie o odszkodowanie sprowadza się najczęściej do stawienia się przed komisją lekarską lub zaoczną komisją lekarską. Postępowania o odszkodowania nie są prowadzone bezpośrednio w sądach lecz przed towarzystwem ubezpieczeniowym. Po zapoznaniu Klienta z jego prawami oraz możliwościami dochodzenia swoich racji, w przypadku niezadowolenia z decyzji ubezpieczyciela Klient może zażądać złożenia sprawy do sądu. O wszystkich możliwościach oraz warunkach współpracy opowie nasz adwokat.

Opinia