Wypłaty środków zgromadzonych przez naszych Partnerów realizowane są do 50 zł. Oznacza to, że po uzbieraniu wskazanej kwoty lub wyższej możesz zlecić wypłatę na swój rachunek bankowy.

Opinia