Jesteś górnikiem lub znasz taką osobę? Ten artykuł jest dla Ciebie! Emerytura górnicza to temat, który dotyczy bardzo dużej liczby osób zamieszkujących Śląsk i nie tylko. Czym jest, z czego tak naprawdę się składa i komu dokładnie przysługuje? Na te i inne pytania odpowiemy dziś w krótkiej publikacji.

emerytura górnicza przeliczenie

Czym jest emerytura górnicza?

W skrócie, emerytura górnicza to świadczenie przyznawane na podstawie Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Kto odpowiada za obsługę emerytalną górników? Oczywiście, jest to Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Świadczenia można uzyskać ze względu na staż pracy górniczej (lub równorzędnej z pracą górniczą) oraz wiek. Istnieją jednak przypadki, kiedy możemy przejść na emeryturę bez względu na wiek.

Kwota bazowa w emeryturze górniczej

W kwestii emerytur górniczych, niezwykle ważną kwestią, o której musimy pamiętać jest tzw. kwota bazowa.

„Poprzez zastosowanie kwoty bazowej obliczana jest część socjalna emerytury, która wynosi 24% całości świadczenia.”

Co to oznacza w praktyce? W skrócie- im wyższa kwota bazowa obowiązuje w dniu składania wniosku o emeryturę (lub przy ponownym przeliczaniu) tym świadczenie będzie większe. Warto pamiętać o tym, że kwota bazowa wzrasta 1 marca każdego roku!

Z czego składa się emerytura górnicza?

Emerytura górnicza składa się z trzech głównych składników, które ponadto mają wpływ na wysokość świadczenia. Są to:
1. Wysokość podstawy wymiaru;
2. Wykazane okresy składkowe (oraz nieskładkowe);
3. Wysokość kwoty bazowej, która obowiązuje na dzień złożenia wniosku lub przeliczenia.
Więcej na ten temat można przeczytać w artykule https://emeryturagornicza.pl/emerytura-gornicza/z-czego-sklada-sie-moja-emerytura-gornicza/

Kiedy przysługuje emerytura górnicza?

Emerytura górnicza przysługuje ściśle określonej grupie zawodowej. Ponadto, świadczenie przyznawane jest osobom wykonującym prace równorzędne z pracą górniczą, po spełnieniu wszystkich przesłanek, które są wskazane w Ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń społecznych.

Co oznacza termin „praca górnicza”?

Warto tutaj dokładnie omówić co oznacza termin „praca górnicza”. Pojęcie to jest szczegółowo zdefiniowane w Ustawie. Praca górnicza to zatrudnienie:
1. pod ziemią w kopalniach węgla, rud, kruszców, surowców ogniotrwałych, glin szlachetnych, kaolinów, magnezytów, gipsu, anhydrytu, soli kamiennej i potasowej, fosforytów oraz barytu;
2. pod ziemią i przy głębieniu szybów w przedsiębiorstwach budowy kopalń oraz pod ziemią w przedsiębiorstwach i innych podmiotach wykonujących dla tych kopalń roboty górnicze lub przy budowie szybów;
3. pod ziemią w przedsiębiorstwach montażowych, przedsiębiorstwach maszyn górniczych, zakładach naprawczych i innych podmiotach wykonujących dla kopalń podziemne roboty budowlano-montażowe, roboty przy naprawie maszyn i wdrażaniu nowych urządzeń; pracownikom zatrudnionym w tych przedsiębiorstwach, zakładach i innych podmiotach uznaje się za pracę górniczą te miesiące zatrudnienia, w których co najmniej połowę dniówek roboczych przepracowali pod ziemią;
4. na odkrywce w kopalniach siarki i węgla brunatnego przy ręcznym lub zmechanizowanym urabianiu, ładowaniu oraz przewozie nadkładu i złoża, przy pomiarach w zakresie miernictwa górniczego oraz przy bieżącej konserwacji agregatów i urządzeń wydobywczych, a także w kopalniach otworowych siarki oraz w przedsiębiorstwach i innych podmiotach wykonujących roboty górnicze dla kopalń siarki i węgla brunatnego, na stanowiskach określonych w odrębnym rozporządzeniu;
5. pod ziemią na stanowiskach dozoru ruchu oraz kierownictwa ruchu kopalń, przedsiębiorstw i innych podmiotów określonych w pkt 1-3, a także w kopalniach siarki i węgla brunatnego oraz w przedsiębiorstwach i innych podmiotach, o których mowa w pkt 4, na stanowiskach określonych w odrębnym rozporządzeniu
6. w charakterze członków drużyn ratowniczych kopalń określonych w pkt 1 i 4, mechaników sprzętu ratowniczego tych drużyn oraz w charakterze ratowników zawodowych w stacjach ratownictwa górniczego
7. na stanowiskach maszynistów wyciągowych na szybach oraz na stanowiskach sygnalistów na nadszybiach szybów w kopalniach, przedsiębiorstwach i innych podmiotach określonych w pkt 1 i 2
8. na stanowiskach pracy pod ziemią w nieczynnych kopalniach wymienionych w pkt 1;
9. na stanowiskach instruktorów zawodu w górniczych polach szkoleniowych pod ziemią oraz w kopalniach siarki i węgla brunatnego.

emerytura górnicza

Wyżej wymienione punkty to tzw. „czysta praca górnicza”. Oprócz tego musimy pamiętać o „pracach równorzędnych pracą górniczą. Za tak owe uważa się:
1. zatrudnienie w urzędach górniczych na stanowiskach wymagających kwalifikacji inżyniera lub technika w zakresie górnictwa, jeżeli zatrudnienie jest związane z wykonywaniem czynności inspekcyjno-technicznych w kopalniach, przedsiębiorstwach i innych podmiotach określonych powyżej, pod warunkiem uprzedniego przepracowania w kopalniach, przedsiębiorstwach i innych podmiotach określonych powyżej co najmniej 10 lat pod ziemią, na odkrywce w kopalniach siarki lub węgla brunatnego, a także w kopalniach otworowych siarki albo na stanowiskach dozoru lub kierownictwa ruchu;
2. zatrudnienie przy innych pracach, nie dłuższe niż 5 lat, do których pracownicy wykonujący prace górnicze przeszli w związku z likwidacją kopalni, zakładu górniczego, przedsiębiorstwa lub innego podmiotu, o których mowa powyżej.

O pracy równorzędnej mówimy w przypadku emerytur górniczych w wieku 50 i 55 lat.

Zasady przyznawania emerytur górniczych

Od 1 stycznia 2007 roku zasady przyznawania emerytur górniczych zostały określone w art. 50 Ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Aby starać się o to świadczenie należy:

1. ukończyć 55 lat;
2. posiadać okres pracy górniczej wynoszący łącznie z okresami pracy równorzędnej co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, w tym co najmniej 10 lat pracy górniczej;
3. nie przystępować do OFE lub złożyć wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym.

Wcześniejsza emerytura górnicza w wieku obniżonym

Okazuje się jednak, że zgodnie z art. 50a Ustawy o emeryturach i rentach, obniżona emerytura górnicza może również przysługiwać osobom w wieku 50 lat, czyli pracownikom:
a) kobietom posiadającym najmniej 20 lat pracy górniczej i równorzędnej, a w tym co najmniej 15 lat pracy górniczej;
b) mężczyznom posiadającym co najmniej 25 lat pracy górniczej i równorzędnej, a w tym co najmniej 15 lat pracy górniczej.

Co więcej, zgodnie z wyżej wymienionym artykułem prawo do emerytury górniczej przysługuje pracownikom bez względu na wiek (oraz zajmowane stanowisko), którzy pracę górniczą wykonywali w pełnym wymiarze czasu pracy oraz stale pod ziemią przez okres co najmniej 25 lat.

Prawnik Gliwice – pomoc na wyciągnięcie ręki

Dlaczego te informacje są tak istotne? Przydadzą się one nie tylko osobom, które mają zamiar przejść na emeryturę ale również jeśli chcemy przeprowadzić ponowne przeliczenie emerytury. O tym, co można zyskać przeliczając emeryturę górniczą napiszemy w kolejnych artykułach dotyczących tego zagadnienia.

Prawnik – Gliwice, Zabrze, Ruda Śląska i nie tylko. Działamy na terenie całego Śląska oraz obsługujemy Klientów z całej Polski oraz z zagranicy.

Jesteśmy ekspertami w tej dziedzinie, dlatego jeśli masz jakiekolwiek pytania- skontaktuj się z nami drogą telefoniczną (+48 532 198 504 ) lub poprzez e-mail biuro@radcaprawa.pl.