Zbiorowy Układ Pracy dla Górnictwa ważny od 1 kwietnia 1957 r.

//Zbiorowy Układ Pracy dla Górnictwa ważny od 1 kwietnia 1957 r.
Zbiorowy Układ Pracy dla Górnictwa ważny od 1 kwietnia 1957 r.
zbiorowy układ pracy dla pracowników fizycznych i umysłowych zatrudnionych w zakładach pracy ministerstwa górnictwa i energetyki obowiązujący od dnia 1 kwietnia 1957 r.

ZBIOROWY UKŁAD PRACY DLA PRACOWNIKÓW FIZYCZNYCH I UMYSŁOWYCH ZATRUDNIONYCH W ZAKŁADACH PRACY DLA MINISTERSTWA GÓRNICTWA I ENERGETYKI OBOWIĄZUJĄCY OD 1 KWIETNIA 1957 R.

Zbiorowy Układ pracy dla Górnictwa obowiązujący od 1 kwietnia 1957 r. wraz z załącznikiem nr 1 stanowiącymi Zbiór Przepisów Płacowych stanowi dziś podstawowe źródło wiedzy o zarobkach osób zatrudnionych w przemyśle węglowym w okresie od 1 kwietnia 1957 r. do 1 stycznia 1975 r., kiedy to wszedł w życie Układ Zbiorowy Pracy z 1 stycznia 1975 r.

Zbiorowy Układ Pracy dla Górnictwa z 1957 r. składa się z 32 stron oraz sporządzony został wg. następującego schematu:

 • ROZDZIAŁ I – ZASIĘG I ZADANIA UKŁADU
 • ROZDZIAŁ II – PRZYJMOWANIE I ZWALNIANIE PRACOWNIKÓW
 • ROZDZIAŁ III – CZAS PRACY
 • ROZDZIAŁ IV – PŁACE
 • ROZDZIAŁ V – (BRAK ROZDZIAŁU – BŁĄD W NUMERACJI AKTU)
 • ROZDZIAŁ VI – NARZĘDZIA, MATERIAŁY, UBRANIA OCHRONNE I ROBOCZE
 • ROZDZIAŁ VII – HIGIENA PRACY
 • ROZDZIAŁ VIII – URLOPY WYPOCZYNKOWE
 • ROZDZIAŁ IX – URLOPY OKOLICZNOŚCIOWE
 • ROZDZIAŁ X – SPRAWY SOCJALNO – BYTOWE
 • ROZDZIAŁ XI – REGULAMIN PRACY
 • ROZDZIAŁ XII – ROZSTRZYGANIE SPORÓW
 • ROZDZIAŁ XIII – UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW APARATU ZWIĄZKOWEGO
 • ROZDZIAŁ XIV – POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zbiór Przepisów Płacowych do Zbiorowego Układu Pracy zawiera 212 stron przepisów płacowych obowiązujących w górnictwie (za wyjątkiem Dolnośląskiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego).

Za pomocą Układu Zbiorowego Pracy uzyskasz możliwość dowodzenia zarobków uzyskiwanych w okresie od 1957 do 1974 r., dla osób zatrudnionych w zakładach Ministerstwa Górnictwa i Energetyki, w szczególności w zakresie przeliczenia emerytury w oparciu o art. 110 lub 110a ustawy emerytalnej.

DOKONUJĄC ZAKUPU OTRZYMASZ

 • Otrzymujesz: dokumenty w postaci plików .pdf (łącznie 244 strony)

 • Natychmiastową realizację zamówienia

 • Jakość: bardzo dobra

 • Możliwość otrzymania faktury VAT – zaznacz odpowiednią opcję przy składaniu zamówienia

SKORZYSTAJ Z POMOCY BIURA OBSŁUGI KLIENTÓW

DO POBRANIA – PŁATNOŚĆ NATYCHMIASTOWA

DOSTĘP DO ZBIOROWEGO UKŁADU PRACY DLA PRACOWNIKÓW FIZYCZNYCH I UMYSŁOWYCH ZATRUDNIONYCH W ZAKŁADACH PRACY MINISTERSTWA GÓRNICTWA I ENERGETYKI Z 1957 R. WRAZ Z PRZEPISAMI PŁACOWYMI

Koszt: Kod:
/
Wprowadź swój adres e-mail, aby dokonać zakupu:
KUP TERAZNiniejszym potwierdzam zapoznanie się z Regulaminem serwisu RadcaPrawa.pl.

RadcaPrawa.pl - przekaż informację znajomym
Zbiorowy Układ Pracy dla Górnictwa ważny od 1 kwietnia 1957 r.
5 (100%) 10 votes