Jeśli interesuje Cię temat emerytur górniczych na pewno spotkałeś/aś się również z zagadnieniem dokumentacji archiwalnej. Osoby, które zaczynają szukać informacji na temat świadczeń górniczych, prędzej czy później będą zmuszone szukać szczegółowych informacji nt. swoich zarobków oraz gromadzić wszelakie dokumenty potwierdzające te dane.

Odtwarzanie zarobków jest jednym z najcięższych oraz najbardziej czasochłonnych etapów w całym procesie. Poniższy artykuł będzie idealnym wstępem do poszukiwań dokumentacji archiwalnej, która jest niezbędna do skutecznego przeliczania świadczenia emerytalnego.

dokumentacja archiwalna emerytury

Jak dokumentować zarobki, aby poprawnie przeliczyć emeryturę górniczą?

Wynagrodzenie, które pobierałeś w swoim zakładzie pracy można udowodnić na kilka sposobów. Tak naprawdę, metoda będzie zależała od sytuacji danej osoby oraz od tego ile dokumentów już posiadasz.

Pobierane niegdyś wynagrodzenie możesz udowodnić zarówno przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych jak i przed sądem (który będzie rozstrzygał po odwołaniu od decyzji ZUS).

Dokumentowanie zarobków przed ZUS-em

Jak się okazuje, udowodnienie zarobków przed ZUS-em jest nieco ograniczone. Owszem, zakład przyjmie Twoje wynagrodzenie, jednak musisz wykazać je na: zaświadczeniu o zatrudnieniu i wynagrodzeniu tzw. RP-7 lub legitymacji ubezpieczeniowej.

Dokumentowanie zarobków przed sądem po odwołaniu od decyzji ZUS

Warto pamiętać, że sąd nie jest tak mocno ograniczony jak ZUS jeśli chodzi o dopuszczalność materiałów dowodowych. W skrócie oznacza to, że sam możesz zdecydować w jaki sposób udowodnisz/udokumentujesz swoje zarobki. Najczęściej można wykorzystać: zeznania strony, zeznania świadków, przedłożenie własnych wyliczeń – tzw. odtworzenie wynagrodzenia, opinia biegłego, przedłożenie dokumentacji pobocznej – tj. dokumentacji osobowej; dokumentacji, która pozostała Ci w domowym archiwum oraz w każdy inny sposób.

Zasady szukania dokumentacji archiwalnej

Skuteczne szukanie dokumentacji archiwalnej wiąże się z przestrzeganiem kilku istotnych zasad.

Po pierwsze – za wszelką cenę staraj się samodzielnie uzyskać wgląd w dokumentację archiwalną. Staraj się ignorować komunikaty typu: „W pańskiej dokumentacji na pewno nie ma informacji o zarobkach” lub „Pańska dokumentacja została zniszczona” czy „Nie ma sensu szukać”.

Po drugie – warto szukać każdego dokumentu, który wskazuje jasno na: ilość przepracowanych dniówek (szczególnie jeśli chodzi o pracowników fizycznych), wysokość pobieranego wynagrodzenia, kategorię zaszeregowania danego pracownika, ilość nieobecności w pracy, okresy zatrudnienia oraz nazwę stanowiska.

Po trzecie – staramy się znaleźć dokumentację poboczną lub wewnętrzną. Są to m.in.: karty obiegowe, informacje o warunkach zatrudnienia, pisma wewnętrzne dotyczące awansów, tzw. obwoluty, czyli teczki osobowe lub inne dokumenty wewnętrzne.

Po czwarte – wszystkie cenne i znaczące dokumenty pobieraj w formie kopii za zgodność z oryginałem od podmiotu, który jest w posiadaniu naszej dokumentacji.

Ważne!

Pozyskanie nawet częściowej dokumentacji pozwala specjaliście odtworzyć pobierane niegdyś wynagrodzenie w czasie zatrudnienia. W przypadku, kiedy odtworzymy wynagrodzenia, umożliwiające ponowne przeliczenie świadczenia, zgodnie z art. 110 i 110a nasza emerytura może zostać podwyższona.

Gdzie szukać dokumentacji?

Poszukiwanie dokumentacji archiwalnej warto zacząć od ustalenia oraz spisania przedsiębiorstw, w których pozostawaliśmy w zatrudnieniu. W spisie powinny znajdować się następujące aspekty:
1. pełne nazwy przedsiębiorstw;
2. dokładne okresy zatrudnienia;
3. nazwy zajmowanych stanowisk
4. ostatnio znaną siedzibę przedsiębiorstwa.

Większość informacji można zdecydowanie odtworzyć z pamięci. Brakujących danych można szukać na świadectwach pracy, legitymacji ubezpieczeniowej, pasków z wynagrodzenia, dyplomów lub wszystkich innych dokumentów wytworzonych przez ówczesnego pracodawcę.

Co dalej?

Jeśli ustalimy zakres poszukiwań, następnym krokiem będzie zweryfikowanie czy dane przedsiębiorstwo (z którego potrzebujemy odpowiednich dokumentów) nadal istnieje. Jest to istotne, ponieważ na początku zwracamy się o wgląd w dokumentacje lub wydanie zaświadczenia u pracodawcy/pracodawców.

„Skuteczne poszukiwanie dokumentacji jest często procesem bardzo czasochłonnym, aczkolwiek opłacalnym w przypadku przeliczenia świadczenia emerytalnego.”

Co w przypadku, kiedy firma już nie istnieje?

Emerytura górnicza i ponowne przeliczenie wymaga od nas skompletowania dokładnej dokumentacji. Bez tego nie będziemy w stanie podwyższyć swojego świadczenia.

Co zrobić w przypadku, kiedy firma, w której pracowaliśmy już nie istnieje? W tym przypadku mamy kilka możliwości:
1. Po pierwsze, warto ustalić czy dany pracodawca nie ma następny prawnego.
2. Po drugie, sprawdzenie bazy miejsc przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców.
3. Po trzecie, wyszukanie wszystkich informacji (lub śladów), które dotyczą miejsca przechowywanej dokumentacji pracodawcy.
4. Po czwarte, udanie się do najbliższej placówki ZUS oraz zapytanie czy posiadają oni wiedzę na temat miejsca przechowywania dokumentacji konkretnego pracodawcy.
5. Po piąte, kontakt z urzędem miasta (w którym znajduje się archiwum zakładowe)
6. Po szóste, kontakt z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych.
7. Po siódme, kontakt i współpraca ze specjalistą, który ustali miejsce przechowywania naszej dokumentacji.

Warto pamiętać o tym, że dokumentacja archiwalna może być przechowywana w przeróżnych miejscach. Nie warto więc ograniczać się jedynie do wyżej wymienionej listy.

Dokumentacja poboczna

Może również zdarzyć się tak, że dostaniemy informację, jakoby nasza dokumentacja została zniszczona. Nie warto jednak poprzestawać wtedy na działaniach. W tej sytuacji zawsze powinna pozostać część dokumentacji pobocznej. Będą to np. angaże, wewnętrzna dokumentacja firmy.

Z pewnością, może to stanowić podstawę do ponownego przeliczenia świadczenia emerytalnego. Warto wspomnieć, że każda pozyskana przez nas informacja stanowi podstawę do podjęcia dalszych działań. Przykładowo- posiadając świadectwo pracy, jesteśmy w stanie określić okres zatrudnienia, zajmowane stanowisko, a niekiedy również ostatnią pobieraną stawkę wynagrodzenia.
Dzieje się tak, ponieważ górnicy w latach 1950 – 1980 (i kolejnych) byli związani Zakładowymi Układami Zbiorowy Pracy. Zawarte tam przepisy określały między innymi zasady wynagradzania pracowników na konkretnych stanowiskach (co w przypadku emerytur górniczych jest niezwykle istotne).

RadcaPrawa.pl - przekaż informację znajomym